Sözlük Başlıkları

one piece
one piece, eiichiro oda tarafından yazılan bir manga serisidir. seri, ağustos 1997 tarihinden bu yana shueisha'nın weekly shonen jump dergisinde yayınlanmaktadır. 98 tankōbon cilt yayınlanmıştır (nisan 2021 itibarıyla). one piece, şeytan meyvesi yiyerek doğaüstü güçler kazanmış, monkey d. luffy isimli, 17 yaşındaki bir gencin ve zaman içinde toplayıp mürettebatına kattığı korsanlardan oluşan hasır şapka korsanları'nın maceralarını izlemektedir. hasır şapka korsanları'nın kaptanı olarak luffy, korsanların bir sonraki kralı olmak ve dünyanın "one piece" olarak bilinen nihai hazinesini aramak için grand line'ı keşfetmektedir.

manga sonrasında büyük bir medya franchise'ı doğurdu. production i.g tarafından üretilen bir festival filmi ve toei animation tarafından 1999'da japonya'da yayınlanmaya başlanan bir anime dizisi başta olmak üzere, bir ticaret kart oyunu ve çok sayıda video oyunu gibi çeşitli ticari ve medya ürünleri buna dahildi. ayrıca, toei on dört animasyon filmi, bir orijinal video animasyonu ve on üç televizyon özel filmi yayınladı.

one piece; hikâye anlatımı, sanat, karakterizasyon ve mizahı için övgü aldı. manganın birkaç cildi, japonya'daki herhangi bir kitabın en yüksek başlangıç baskısı da dahil olmak üzere yayın rekorlarını kırdı. eiichiro oda'nın one piece manga resmi sitesi27 nisan 2020 tarihinde wayback machine sitesinde arşivlendi. , guinness rekorlar kitabı'na "tek bir yazar tarafından yayınlanan aynı çizgi roman dizisi için en fazla kopya" olarak girdiklerini açıkladı. manga, (nisan 2021 itibarıyla) dünya çapında 43 ülkede 480 milyondan fazla tiraja sahiptir ve bu da tarihteki en çok satan manga serisidir. 2018'de üst üstte 11 yıl en çok satan manga oldu. one piece; manga, anime, filmler, oyunlar ve diğer ürünlerden toplam 21 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin edilen tüm zamanların en yüksek brüt medya franchise'larından biridir.

kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/One_Piece
6 ay
gizlilik politikamız
gizlilik politikamızı, ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde onepiece.gen.tr (one piece türkiye) internet sitemiz ve yayınladığımız uygulamalar aracılığıyla erişirken ve one piece türkiye’yi kullanırken sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

one piece türkiye’de bir hesabınız olmaksızın veya one piece türkiye hesabınıza giriş yapmaksızın one piece türkiye’yi ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak işlem tarih, saat, ip adresleri ve port bilgileri, bildirim token’ı, oturum verisi, görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleri, konum, tarayıcınızın modeli ve dili ile cihazınızın modeline ilişkin veriler elde edilmekte ve anonim olarak saklanmaktadır.

one piece türkiye’deki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız nick, kullanıcı adı, eposta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, entry, entry altı yorumu, mesaj, sorunsal, sorunsal cevabı, tercihler, facebook hesabı ve o hesaptaki profil resmi, twitter hesabı, ınstagram hesabı ve o hesaptaki profil resmi, görsel, profil resmi, entry oylama, favori, reklamsız abonelik verileriniz saklanmaktadır. buna ilaveten otomatik olarak işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, moderasyon tarihçesi, oturum verisi, giriş platformu (web veya uygulama), görüntülediğiniz sayfalar, bildirim token’ı, ziyaret süresi, konum, tarayıcı modeli ve dili, cihaz modeline ilişkin verileriniz elde edilmektedir. otomatik olarak elde edilen verilerinizden işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri ile moderasyon tarihçesi dışındakiler anonim olarak saklanmaktadır. bu paragrafta sayılan doğrudan sağladığınız verilerle moderasyon tarihçeniz, hesabınız silinmedikçe saklanmaktadır. hesap silinmez, ancak hesap sahibince ya da tarafımızca yazılan entry, sorunsal, sorunsal yanıtı ya da entry altı yorumu silinirse; ilgili içerik, silinme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle daha saklanmaya devam eder.

5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için şikayet ve başvurularınızda bizimle doğrudan paylaştığınız verileri kanuni süreler boyunca saklıyoruz.

5651 sayılı kanun kapsamında işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, kanuni süreler boyunca saklanmaktadır.

one piece türkiye kullanılırken toplanan veriler, one piece türkiye özellikleri, kullanıcılar arası iletişimi, kullanıcının one piece türkiye deneyimini kişiselleştirilebilmesini, reklamsız aboneliğin kullanılabilmesini ve kullanıcıların kendi ilgi alanlarına uygun reklamlar görmesi ile aynı reklamları tekrar tekrar görmemesinin sağlamak, kullanıcıları tanımlamak, kayıt esnasında kullanıcıyı tanımak ve hesabını onaylamak, gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmek, 13 yaşının üzerindekiler tarafından one piece türkiye’nin kullanıldığını teyit etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, one piece türkiye’nin trafiğini analiz etmek, one piece türkiye’yi nasıl kullandığınızı anlamak, 5651 sayılı kanun ve kvkk kapsamında yapılan başvuruları değerlendirebilmek, one piece türkiye’deki içeriklerin moderasyonunu yapabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak bu gizlilik politikası ve kvkk’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.

topladığımız veriler, kvkk’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve türkiye’de bulunan sistemlerimizde saklanmaktadır.

yetkili mercilerden gelen usulüne uygun talepler gereğince talepte bulunan yetkili mercilere iletilmesinin zorunlu olduğu haller dışında kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır. verilerinizi, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme amacıyla bu konuda destek aldığımız 3. taraflarla anonim olarak paylaşabiliriz.

one piece türkiye, gizlilik politikamıza tabi olmayan diğer internet sitelerine yönelik bağlantılar içerebilir. bu nedenle, verilerinizi paylaşmadan önce diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz. native.eksisozluk.com url adresinde sunulan hizmetler, gizlilik politikamız kapsamında değildir.

one piece türkiye’nin 13 yaşının üzerindeki kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır. eğer 13 yaşının altındaki kişilere ait kişisel verilerin işlendiğinden haberdar olursak, bu veriler derhal silinecektir.

kvkk’nın 11. maddesi kapsamında destek@sourtimes.org adresine sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizle veya eksiteknoloji@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik postayla (kep) başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kvkk’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

one piece türkiye'de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. ayrıntılı bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret ediniz.

gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde türk hukuku uygulanacak olup; istanbul merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

gizlilik politikamız’daki değişiklikler, one piece türkiye hesabı olan kullanıcılara bildirilmektedir. one piece türkiye hesabınız bulunmuyorsa, gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.

gizlilik politikamız, 18.11.2021 tarihinde güncellenmiştir.
6 ay